MENU
Product 17/19

SVC-1000

  • Item Code: VST MISC30

Capacity : 1000VA
Input Voltage : 160-250V/50-130V

                           160-250V/50-130V
Output Voltage :(=1% : 220V-110V
Phase : Single
Frequency(Hz) : 50-60 Hz